Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

11:34 SA @ Thứ Tư - 21 Tháng Bảy, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Xem Nghị quyết tại đây.