Bộ Tài chính ghi nhận việc thành lập BIC Gia Định, BIC Kiên Giang, BIC Tràng An

05:50 CH @ Thứ Hai - 20 Tháng Mười Một, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin Bộ Tài chính ghi nhận việc thành lập BIC Gia Định, BIC Kiên Giang, BIC Tràng An.

Xem công bố thông tin tại đây.