Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm Công ty Bảo hiểm BIDV Bến Thành

08:55 CH @ Thứ Tư - 30 Tháng Mười Hai, 2020

Ngày 30/12/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) nhận được công văn số 16045/BTC-QLBH về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Công ty Bảo hiểm BIDV Bến Thành.

Xem thông báo tại đây.