Bộ Tài chính chấp chuận cho BIC thành lập Công ty Bảo hiểm BIDV Lâm Đồng

04:59 CH @ Thứ Sáu - 18 Tháng Sáu, 2021

Ngày 18/06/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) nhận được giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC17/KDBH về việc cho phép thành lập Công ty Bảo hiểm BIDV Lâm Đồng.

Xem thông tin tại đây.