BIC bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

08:32 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Sáu, 2020
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

Xem Quyết định tại đây.