BIC thành lập 03 công ty thành viên mới

06:01 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Bảy, 2022

Ngày 28/7/2022, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ban hành các Quyết định số 080/QĐ-HĐQT, 081/QĐ-HĐQT, 082/QĐ-HĐQT về việc thành lập BIC Phú Thọ, BIC Quảng Ngãi, BIC Quảng Bình.

Xem thông tin tại đây.