Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

02:57 CH @ Thứ Tư - 18 Tháng Giêng, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Tải báo cáo tại đây.