Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

02:43 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Giêng, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Tải báo cáo tại đây.