Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

09:02 CH @ Thứ Ba - 26 Tháng Giêng, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Tải báo cáo tại đây.