Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

05:11 CH @ Thứ Hai - 25 Tháng Bảy, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Xem báo cáo tại đây.