Cổ phiếu BIC được chính thức chấp thuận niêm yết trên HSX

12:00 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Sáu, 2011

Theo quy định, cổ phiếu BIC sẽ thực hiện niêm yết trong vòng 90 ngày từ khi có chấp thuận chính thức từ HSX. Ông Phạm Quang Tùng - Chủ tịch HĐQT BIC cho biết: “Mục tiêu chính của việc niêm yết cổ phiếu BIC là tạo thanh khoản cổ phiếu cho các nhà đầu tư, công khai minh bạch các hoạt động, thực hiện đúng cam kết với các cổ đông. BIC sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp trong giới hạn thời gian quy định, đảm bảo có lợi nhất cho các cổ đông để thực hiện niêm yết, giao dịch chính thức tại HSX”.

BIC đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán vào ngày 15/4/2011. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu BIC đã có thể làm thủ tục lưu ký tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản kể từ ngày 24/5/2011.

(Download Bản cáo bạch của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triểntại đây)