Thông báo Thỏa thuận bán tiếp cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

12:00 CH @ Thứ Năm - 26 Tháng Tám, 2010

THÔNG BÁO

THOẢ THUẬN BÁN TIẾP CỔ PHẦNCỦACÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1.Địa chỉ: Tầng 10, tháp A, tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh chính:bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm gốc, kinh doanh tái bảo hiểm, đầu tư tài chính....

3. Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng)

Trong đó: - Cổ phần Nhà nước: 54.317.509 cổ phần

- Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV: 170.400 cổ phần

- Cổ phần bán đấu giá: 11.512.091cổ phần

4. Số lượng cổ phần thoả thuận bán tiếp: 129.054cổ phần(mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần), tương đương 1,12 % số cổ phần chào bán.

5. Giá thoả thuận tối thiểu:11.300đồng/cổ phần.

6. Điều kiện tham dự thoả thuận: tổ chức và cá nhân đã tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 28/07/2010 và đặt cọc 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính trên giá thoả thuận tối thiểu.

7. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc và bỏ Phiếu cam kết giá mua tiếp cổ phần:Từ 8h30 ngày 27/08/2010 đến 15h30 ngày 30/08/2010 tại:

Tp. Hà Nội:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI

Địa chỉ: 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh:

-Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI

Địa chỉ: Số 92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

8. Thời gian và địa điểm tổ chức thoả thuận:

8.1. Thời gian tổ chức thoả thuận:15h30ngày 31 tháng 08 năm 2010

8.2. Địa điểm tổ chức thoả thuận:

Sở Giao dỊch ChỨng khoán Hà NỘi

Tầng 6, 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

9. Thời gian thanh toán tiền: từ 8 giờ 30 đến 15 giờ 30 phút ngày 01/09/2010.

Sở Giao dỊch ChỨng khoán Hà NỘi

Tầng 6, 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Tel: (043) 9 347 330Fax: (043) 9 363 973 Email: bandaugia_hastc@yahoo.com.vn

Website: www.hnx.vn

Kính mời Quý vị cổ đông tải về các mẫu Đơn đăng ký thỏa thuận mua tiếp cổ phần và Phiếu cam kết giá mua tiếp cổ phần tại đây: