Lợi nhuận 7 tháng đầu năm của BIC đạt 38,245 tỷ đồng

12:00 CH @ Thứ Sáu - 13 Tháng Tám, 2010

Tổng doanh thu sau 7 tháng đầu năm 2010 đạt 413,950 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 274,641 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 38,245 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 5,014 tỷ đồng. Tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại 7 tháng đầu năm đang có xu hướng giảm, chỉ ở mức 26%, tương đương 54% tỷ lệ cùng kỳ 2009.

Trong tháng 07/2010 BIC đã công bố kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức các buổi tiếp xúc các nhà đầu tư phía Nam và phía Bắc nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư vào BIC. Ngày 5/8/2010, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá cổ phiếu BIC và đã thành công tốt đẹp với mức giá đấu thành công bình quân là 11.225 đồng/cp. Hiện nay BIC đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội cổ đông lần đầu vào tháng 9/2010, chốt số liệu, kiểm toán, chuyển đổi sang công ty cổ phần từ ngày 01/10/2010 và làm thủ tục đăng ký niêm yết trong quý I/2011.

Thông tin thêm cho các Nhà Đầu tư: Mức lợi nhuận đạt được trong tháng 7/2010 của BIC thấp hơn bình quân 6 tháng đầu năm (trung bình 6 tỷ đồng/tháng) là do các nguyên nhân chính sau:

-Công ty đã dự chi tiền thuê nhà đến hết tháng 9/2010.

-Thực hiện trích lập dự phòng dao động lớn (CAT) cao hơn các tháng trước đây.

-Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán theo thực tế giá trị danh mục tại thời điểm 31/7/2010.

-Tăng các khoản chi bổ sung thu nhập, thưởng cho nhân viên sau kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.