Kết quả phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của BIC: Giá đấu bình quân là 11.225 đồng

12:00 CH @ Thứ Năm - 05 Tháng Tám, 2010

Khối lượng đặt mua cao nhất là 3.064.000 cổ phần, khối lượng đặt mua thấp nhất là 100 cổ phần. Trong đợt đấu giá này có 1.228 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 1.222 nhà đầu tư cá nhân và 6 nhà đầu tư tổ chức, với tổng khối lượng đăng ký mua là 27.628.000 cổ phần. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là 1.213, khối lượng đặt mua hợp lệ là 27.564.100 cổ phần.

Như vậy, tổng khối lượng 11.512.091 cổ phần của BIC chào bán đã được mua hết, với tổng giá trị cổ phần bán được là 129.222.661.900 đồng. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư là từ 06/8/2010 đến 19/8/2010.

Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận định phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của BIC rất thành công, nhất là trong tình hình thị trường chứng khoán lình xình như hiện nay. “Với số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá và tổng khối lượng cổ phiếu đấu giá thì đây là phiên đấu giá lớn thứ hai của HNX kể từ năm 2007 trở lại đây (sau phiên đấu giá của Tập đoàn Bảo Việt)”, đại diện Sở GDCK Hà Nội cho biết.

Ông Phạm Quang Tùng, Giám đốc BIC phát biểu: “Mức giá đấu thành công bình quân 11.225 đồng/cổ phiếu thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư đối với tiềm năng của BIC. Đây là một kết quả đáng khích lệ của BIC trong điều kiện thị trường hiện nay. Ngay sau khi hoàn thành đấu giá cổ phần, BIC sẽ chuẩn bị ngay cho việc tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu trong tháng 9/2010, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ ngày 01/10/2010 và gấp rút làm thủ tục đăng ký niêm yết trong quý I/2011”.

Được biết, sau 6 tháng đầu năm 2010, BIC có tổng tài sản đạt 3.270,071 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu toàn công ty đạt 346,146 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2009, lợi nhuận trước thuế đạt 36,298 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm đạt 8,889 tỷ đồng.

Định hướng phát triển của BIC là sẽ trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn nhất và được ưa thích nhất Việt Nam, duy trì vị trí 1 trong 2 trụ cột hoạt động chính của hệ thống BIDV. Song song với củng cố hoạt động tại thị trường trong nước, BIC sẽ tăng cường và mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài.