Kết quả đăng ký mua cổ phần của BIC

12:00 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Bảy, 2010

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ:Tầng 10, tháp A, tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Vốn điều lệ: 660 tỷ đồng

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 11.512.091cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 1.228Nhà Đầu tư (NĐT)

Trong đó: Tổ chức: 6 NĐT;Cá nhân: 1.222 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 27.628.000cổ phần (CP)

Trong đó: Tổ chức: 6.780.000 CP;Cá nhân: 20.848.000 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 03/08/2010

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 05/08/2010

(Theo http://hnx.vn)