Bộ Tài chính chấp thuận cho BIC chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

12:00 CH @ Thứ Ba - 06 Tháng Bảy, 2010

Việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ nằm trong lộ trình chuẩn bị cho kế hoạch cổ phần hóa BIC trong năm 2010. Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị cổ phần hóa BIC sẽ được hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2010 để sẵn sàng cho việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào Quý III/2010, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần vào đầu Quý IV/2010.

Tính tới thời điểm này, BIC đã hoàn tất các thủ tục liên quan và công tác chuẩn bị cho đợt IPO, đang triển khai làm thủ tục với Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.