Quý I/2010: Lợi nhuận BIC tăng trưởng tốt

12:00 CH @ Thứ Sáu - 09 Tháng Tư, 2010

Tổng tài sản BIC tính đến thời điểm 31/03/2010 đạt 1.220,612 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 542,984 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2009. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 178,430 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong Quý I/2010, BIC đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2010, đã ban hành cơ chế chính sách kinh doanh đồng bộ để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh tốt nhất. Đối với công tác phát triển sản phẩm mới, trong quý đầu tiên của năm 2010, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, BIC đã nghiên cứu sản phẩm Bảo hiểm nhà chung cư và đã chính thức triển khai từ tháng 04/2010. Kênh bán hàng trực tuyến (bán hàng qua ATM, điện thoại và internet) cũng đã được triển khai thử nghiệm với việc bán sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, ô tô trên một số máy ATM tại Hà Nội và hứa hẹn là một kênh bán hàng tiềm năng khi chính thức triển khai trên 1.000 máy ATM của BIDV trên toàn quốc.