• 08/07/2010Xem thêm

  BIC công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

  Ngày 08/07/2010, BIC đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 với những con số thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp.
 • 06/07/2010Xem thêm

  Bộ Tài chính chấp thuận cho BIC chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

  Hà Nội, ngày 06/07/2010, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8665/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ. Theo đó, BIC được chấp thuận chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang Công ty Cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

 • 10/06/2010Xem thêm

  BIC: Doanh thu qua kênh Bancassurance tăng trưởng mạnh

  Kết thúc 5 tháng đầu năm 2010, tổng doanh thu BIC đạt 222,192 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 63%, đạt 156,264tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu qua kênh Bancasssurance có sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 19,08 tỷ đồng, đóng góp khoảng 12,21% trong tổng doanh thu bảo hiểm gốc (năm 2009, kênh Bancassurance chiếm khoảng 9,6% doanh thu bảo hiểm gốc của toàn công ty).

 • 09/04/2010Xem thêm

  Quý I/2010: Lợi nhuận BIC tăng trưởng tốt

  Ngày 09/04/2010, Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả kinh doanh Quý I/2010. Theo đó, kết thúc 3 tháng đầu năm 2010, tổng doanh thu toàn công ty đạt 118,103 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá mạnh, đặc biệt là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: tổng lợi nhuận trước thuế là 24,782 tỷ đồng, tăng trưởng 262% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6,864 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư tài chính được duy trì tốt với lợi nhuận đạt 17,704 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2009.

 • 04/02/2010Xem thêm

  BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2009

  Ngày 04/02/2010, BIC công bố kết quả kinh doanh năm 2009 và cho biết đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2009 trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động.