BIC Thăng Long thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

08:11 CH @ Thứ Bảy - 10 Tháng Mười, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long (BIC Thăng Long) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.