BIC Thăng Long thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (31.05.2021)

09:46 SA @ Thứ Sáu - 04 Tháng Sáu, 2021
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long (BIC Thăng Long) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.