BIC Thái Nguyên thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (03.08.2021)

08:59 SA @ Thứ Tư - 04 Tháng Tám, 2021

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Thái Nguyên (BIC Thái Nguyên) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.