BIC Tây Nguyên thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (31.05.2023)

07:22 CH @ Thứ Tư - 31 Tháng Năm, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Tây Nguyên (BIC Tây Nguyên) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.