BIC Tây Bắc thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

08:04 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Mười, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Tây Bắc (BIC Tây Bắc) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.