BIC Tây Bắc thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (21.02.2023)

08:48 SA @ Thứ Ba - 21 Tháng Hai, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Tây Bắc (BIC Tây Bắc) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.