BIC Tây Bắc thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (15.11.2021)

10:11 SA @ Thứ Tư - 17 Tháng Mười Một, 2021

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Tây Bắc (BIC Tây Bắc) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.