BIC Tây Bắc thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (13.12.2021)

03:06 CH @ Thứ Năm - 16 Tháng Mười Hai, 2021

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Tây Bắc (BIC Tây Bắc) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.