BIC Tây Bắc thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (09.03.2023)

08:56 SA @ Thứ Năm - 09 Tháng Ba, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Tây Bắc (BIC Tây Bắc) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.