BIC Sài Gòn thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (18.05.2023)

06:09 CH @ Thứ Năm - 18 Tháng Năm, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Sài Gòn (BIC Sài Gòn) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.