BIC Sài Gòn thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (16.05.2024)

04:22 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Năm, 2024

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Sài Gòn (BIC Sài Gòn) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.