BIC Quảng Ngãi thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (03.08.2023)

04:31 CH @ Thứ Hai - 07 Tháng Tám, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Quảng Ngãi (BIC Quảng Ngãi) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.