BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

02:15 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Năm, 2024

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.