BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (30.05.2024)

04:37 CH @ Thứ Sáu - 31 Tháng Năm, 2024

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.