BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (28.12.2022)

03:06 CH @ Thứ Tư - 28 Tháng Mười Hai, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.