BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (23.09.2023)

02:00 CH @ Thứ Bảy - 23 Tháng Chín, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.