BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (18.08.2022)

10:56 SA @ Thứ Sáu - 26 Tháng Tám, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.