BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (12.08.2022 & 15.08.2022)

04:02 CH @ Thứ Tư - 17 Tháng Tám, 2022
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.