BIC Hồ Chí Minh thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (31.05.2023)

05:47 CH @ Thứ Năm - 06 Tháng Sáu, 2024

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh (BIC Hồ Chí Minh) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.