BIC Hồ Chí Minh thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (31.05.2021)

09:49 SA @ Thứ Sáu - 04 Tháng Sáu, 2021
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh (BIC Hồ Chí Minh) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.