BIC Hà Nội thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (15.06.2021)

09:59 SA @ Thứ Ba - 15 Tháng Sáu, 2021

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hà Nội (BIC Hà Nội) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.