BIC Đông Đô thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (25.10.2023)

02:08 CH @ Thứ Tư - 25 Tháng Mười, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Đô (BIC Đông Đô) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.