BIC Đông Đô thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (05.12.2023)

05:59 CH @ Thứ Ba - 12 Tháng Mười Hai, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Đô (BIC Đông Đô) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.