BIC Đông Đô thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (01.06.2024)

09:08 SA @ Thứ Ba - 18 Tháng Sáu, 2024

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Đô (BIC Đông Đô) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.