BIC Đà Nẵng thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (22.05.2023)

09:55 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Năm, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Đà Nẵng (BIC Đà Nẵng) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.