BIC Bình Định thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

08:25 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Hai, 2021
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định (BIC Bình Định) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.