BIC Bình Định thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

08:18 CH @ Thứ Hai - 28 Tháng Mười Hai, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định (BIC Bình Định) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.