BIC Bến Thành thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

08:15 CH @ Thứ Hai - 21 Tháng Mười Hai, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bến Thành (BIC Bến Thành) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.