BIC Bến Thành thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (31.05.2022)

11:09 SA @ Thứ Tư - 01 Tháng Sáu, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bến Thành (BIC Bến Thành) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.