BIC Bến Thành thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

10:51 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Tư, 2021

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bến Thành (BIC Bến Thành) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.