BIC Bến Thành thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

04:05 CH @ Thứ Ba - 02 Tháng Ba, 2021
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bến Thành (BIC Bến Thành) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.