BIC Bắc Trung Bộ thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (31.05.2024)

09:17 SA @ Thứ Sáu - 31 Tháng Năm, 2024

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ (BIC Bắc Trung Bộ) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.